ŠPAČEK, Petr, Stanislav ULRICH, Lenka BARATOUX and Matěj MACHEK. Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině (Calculation of spatial distribution of seismic velocities in rock). Československý časopis pro fyziku. Praha: Československá akademie věd, 2004, vol. 54, No 4, p. 233-235. ISSN 0009-0700.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
Name (in English) Calculation of spatial distribution of seismic velocities in rock
Authors ŠPAČEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor), Stanislav ULRICH (203 Czech Republic), Lenka BARATOUX (203 Czech Republic) and Matěj MACHEK (203 Czech Republic).
Edition Československý časopis pro fyziku, Praha, Československá akademie věd, 2004, 0009-0700.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10507 Volcanology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/04:00011120
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English seismic velocity; rock; calculation
Tags Calculation, rock, seismic velocity
Changed by Changed by: Mgr. Petr Špaček, Ph.D., učo 18763. Changed: 31/5/2005 12:42.
Abstract
Stručný popis metodického přístupu k výpočtu seismických vlastností polykrystalického agregátu a příklad srovnání vypočtených a naměřených hodnot
Abstract (in English)
Short review of methodical approach to calculation of seismic properties of rock and example of comparison of calculated and experimentally measured data.
Links
MSM 143100004, plan (intention)Name: Geologické procesy a jejich environmentální vyústění - styk variscid a alpid
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Geological Processes and their Environmental Impact - Contact of the Variscides and Alpides
PrintDisplayed: 30/11/2022 21:58