CS

Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. /Možný, Ivo

MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. /Možný, Ivo (The Czech Family of Late Modernity: new shape of old partner and rival of school). . Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s., Praha, 2004, vol. 2004, No 4, p. 309-325. ISSN 0031-3815.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. /Možný, Ivo
Name in Czech Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy.
Name (in English) The Czech Family of Late Modernity: new shape of old partner and rival of school
Authors MOŽNÝ, Ivo (203 Czech Republic, guarantor).
Edition . Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s. Praha, 2004, 0031-3815.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/04:00025509
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English family; school
Tags Family, school
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., učo 170. Changed: 22/6/2009 12:01.
Abstract
článek popisuje novou podobu české rodiny s důrazem na vývoj hlavních indikátorů v posledním desetiletí minulého století a analyzuje implikace změn podoby rodiny na její vztah ke škole.
Abstract (in English)
descriptive analysis of chneges in the czech fmaily in the last decade in 20th century and implications of this changes for athe family- school relation
Links
MSM 142300002, plan (intention)Name: Děti, mládež a rodina v transformaci (Acronym: MLADĚRO)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 23/4/2019 20:45

Other applications