KOZUBEK, Michal, Pavel MATULA, Petr MATULA a David SVOBODA. Analysis of biomedical image data acquired using optical microscopy. In Prague Post Genome Technology Workshop. Prague, Czech Republic: Czech Pattern Recognition Society, 2005. s. 24-27. ISBN 80-01-03239-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of biomedical image data acquired using optical microscopy
Název česky Analýza biomedicínských dat pořízených na optickém mikroskopu
Autoři KOZUBEK, Michal (203 Česká republika, garant), Pavel MATULA (203 Česká republika), Petr MATULA (203 Česká republika) a David SVOBODA (203 Česká republika).
Vydání Prague, Czech Republic, Prague Post Genome Technology Workshop, od s. 24-27, 4 s. 2005.
Nakladatel Czech Pattern Recognition Society
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/05:00012538
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 80-01-03239-6
Klíčová slova anglicky optical microscope; image analysis; image reconstruction; image registration
Štítky cbia-web, Image analysis, image reconstruction, image registration, optical microscope
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., učo 3740. Změněno: 7. 5. 2010 09:11.
Anotace
Our laboratory specialized in the analysis of biomedical images acquired using optical microscopes (Laboratory of Optical Microscopy - LOM) has been gradually evolving since 1997. It is a highly professional interdisciplinary workplace, where experts in informatics, mathematics, physics, molecular biology, and medicine successfully collaborate. The laboratory is equipped both for the biomedical material preparation for microscopy (especially cell component staining with fluorescent dyes) and for automated optical microscopy. Concerning automated microscopy, it is equipped with Zeiss Axiovert inverted fluorescence microscope with CARV confocal unit, motorized components for the x, y, z stage movement and the optical filter change, a special camera for fluorescence microscopy (Roper Scientific) and a control two-processor computer. A unique device for automated micro-axial tomography, developed in collaboration with colleagues from Heidelberg, is also available. Overnight acquisition and image analysis is possible in automated mode. The equipment described above is unique in the world and patented in the Czech Republic. It allows processing of a considerably higher and statistically more significant amount of cell material than other systems in other laboratories.
Anotace česky
Laboratoř optické mikroskopie (LOM), která je zaměřená na analýzu biomedicínských dat získaných z optického mikroskopu, se vyvíjí již od roku 1997. Je to prostředí, v němž se setkávají a úzce spolupracují lidé z různých vědních oborů jako informatika, matematika, fyzika, molekulární biologie a lékařství. Laboratoř je vybavena jak pro přípravu biomedicínských vzorků, tak rovněž nabízí možnost automatizovaného snímání. Součástí technického vybavení je také unikátní zařízení pro mikroaxiální tomografii, které bylo vyvinuto ve spolupráci s partnerským pracovištěm v Heidelbergu (Německo). Technické prostředky laboratoře umožňují zpracování výrazně většího množství buněčného materiálu než jiné systémy provozované v jiných laboratořích.
Návaznosti
GA202/04/0907, projekt VaVNázev: Cytometrie s vysokým rozlišením na živých buňkách
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
IAA5004306, projekt VaVNázev: Struktura lidského genomu
Investor: Akademie věd ČR, Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména AV ČR
MSM0021622419, záměrNázev: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 11. 4. 2021 15:35