JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům (Museum Education - Origins and Trends). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, p. 229-243. ISSN 1335-1982.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům
Name (in English) Museum Education - Origins and Trends
Authors JŮVA, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Pedagogická revue, Bratislava, Štátny pedagogický ústav, 2005, 1335-1982.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/05:00031045
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords in English education; museum; museum education;
Tags Education, museum, museum education
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Changed: 23. 2. 2007 14:21.
Abstract
Příspěvek přibližuje počátky muzejní pedagogiky v rámci teoretických reflexí edukační funkce muzea od 16. století. Dále se zabývá konstituováním muzejní pedagogiky jako moderní vědy, jež spadá do poslední třetiny minulého století a souvisí se systematickým výzkumem, s publikováním teoretických muzejně pedagogických textů a s oborovým zakotvením ve vědeckých ústavech a v terciárním vzdělávání. Závěr příspěvku charakterizuje aktuální trendy a koncepce muzejní pedagogiky, jež jsou především determinovány pedagogickými, muzeologickými, psychologickými a komunikačními teoretickými východisky.
Abstract (in English)
The paper describes origins, development and current trends of museum education. This field is defined as theory and practice of education in museums. The first theoretical reflection of museum education traces back in the 16th century. A brief account of modern museum education is provided, which have been blossoming since the last third of the previous century. It was manifested by systematic research, publishing theoretical texts, and work in institutions and in tertiary education. The final part of the paper describes the current state of museum education.
PrintDisplayed: 28. 5. 2022 01:07