SOJKA, Petr. From Scanned Image to Knowledge Sharing. In Proceedings of I-KNOW'05. Graz, Austria: Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co., 2005. p. 664-672, 9 pp. ISSN 0948-6968.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name From Scanned Image to Knowledge Sharing
Name in Czech Od naskenovaného obrázku ke sdílení znalostí
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Graz, Austria, Proceedings of I-KNOW'05, p. 664-672, 9 pp. 2005.
Publisher Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Author's publication page with preprint
RIV identification code RIV/00216224:14330/05:00013392
Organization unit Faculty of Informatics
ISSN 0948-6968
Keywords (in Czech) digitální matematická knihovna; retrodigitalizace; DML-CZ; digitalizace matematických textů
Keywords in English digital library; metadata handling; semantics of mathematical documents; knowledge management; digitization; MathML; visualization; portal-systems; repositories of knowledge; DML-CZ
Tags digital library, digitization, DML-CZ, knowledge management, MathML, metadata handling, portal-systems, repositories of knowledge, semantics of mathematical documents, visualization
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 1/4/2010 16:19.
Abstract
This paper is a case study of design issues in a subproject of WDML (World Digital Mathematics Library) aimed at digitizing valuable mathematical journals and books published in the Czech and Slovak Republics, to make them publicly available in digital form. We discuss here the design of the work-flow aiming at having mathematical knowledge stored in digital library. The key concept is a gradual enhancement of the digital material by `knowledge enhancing' filters applied to the markup-rich XML data.
Abstract (in Czech)
Tento článek je případovou studií návrhu podprojektu WDML (World Digital Mathematics Library) s názvem DML=CZ. Cílem DML-CZ je digitalizovat hodnotné matematické časopisy a knihy publikované v Československu, a poskytnout je v elektronické formě široké veřejnosti. Jsou diskutovány postupy pro dosažení tohoto cíle a uložení statisíců digitalizovaných stránek v digitální knihovně. Klíčovým konceptem je postupné doznačkovávání a zhodnocování digitálních dat pomocí filtrů aplikovaných na značkovaná XML data.
Links
1ET100300419, research and development projectName: Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 25/5/2020 04:41