TOUŠEK, Václav, Tomáš KREJČÍ and Radek ŘEŘICHA. Objektivní pohled na pracovní místa ve městě Brně a jeho zázemí (Objective approach to labour positions in the city of Brno and its hinterland). In Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. p. 264-270. ISBN 80-8050-784-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Objektivní pohled na pracovní místa ve městě Brně a jeho zázemí
Name (in English) Objective approach to labour positions in the city of Brno and its hinterland
Authors TOUŠEK, Václav (203 Czech Republic, guarantor), Tomáš KREJČÍ (203 Czech Republic) and Radek ŘEŘICHA (203 Czech Republic).
Edition Nitra, Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. p. 264-270, 7 pp. 2004.
Publisher Univerzita Konštantína Filozofa
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/04:00019881
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-8050-784-8
Keywords in English Brno; labour positions; commuting
Tags Brno, commuting, labour positions
Changed by Changed by: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Changed: 18. 8. 2005 14:02.
Abstract
Příspěvek se pokouší interepretovat data o ekonomicky aktivním obyvatelstvu v Brně, zjištěná při posledních dvou sčítáních lidu, domů a bytů v České republice. Autoři dokazují, že během let 1991 - 2001 počet pracovních míst v městě Brně a jeho bezprostředním zázemí neklesl, navzdory významnému nárůstu nezaměstnanosti. Tato skutečnost byla způsobena nárůstem počtu dojíždějících za prací do Brna. O tomto nárůstu rozhodovala zejména dojížďka z větších vzdáleností z ČR a dojížďka ze zahraničí.
Abstract (in English)
This contribution attempts to objectively interpret data on economic activity of population gathered during the last two censuses in the Czech Republic. The authors argue that the number of labour positions in the city of Brno and its immediate hinterland during 1991 and 2001 was not changed despite a remarkable rise of unemployment. It is caused by the increase of commuting to Brno. This increase was predominantly determined by commuting from greater distances within the Czech Republic and commuting from abroad.
Links
GA205/02/0321, research and development projectName: Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce Česka v kontextu evropské integrace
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 24. 10. 2021 10:14