Informační systém MU
ČERMÁK, Ivo, Helena KLIMUSOVÁ a Hana VÍZDALOVÁ. Deprese v dětství a její vztah k problémům chování. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2005, roč. 49, č. 3, s. 223-236. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Deprese v dětství a její vztah k problémům chování
Název anglicky Childhood Depression and its Relation to Problem Behavior
Autoři ČERMÁK, Ivo (203 Česká republika, garant), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika) a Hana VÍZDALOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha, Academia, 2005, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.241
Kód RIV RIV/00216224:14230/05:00024115
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000230761800003
Klíčová slova anglicky childs depression; behavior disorders; CBCL; CDI; comorbidity
Štítky behavior disorders, CBCL, CDI, childs depression, comorbidity
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 2. 7. 2009 12:33.
Anotace
Z četných výzkumných zjištění i klinické praxe je zřejmé, že deprese se u dětí nevyskytuje jako čistý syndrom. Hlavním cílem studie bylo ověřit, zda u neklinického souboru dětí lze identifikovat vztah mezi depresivními stesky a sebeposouzením různých projevů problémového chování. Pokusili jsme se identifikovat vztahy mezi úrovní depresivity a mírou jiných druhů problémového chování; zaměřili jsme se i na zkoumání mezipohlavních rozdílů. Vzorku 130 dětí ve věku od 12 do 16 let byl administrován Dotazník poruch chování dítěte (Child Behavior Checklist) ve verzi pro sebeposouzení dítěte a sebeposuzovací škála depresivity pro děti (CDI). Přítomnost depresivních symptomů znamená vyšší míru jak externalizovaných, tak internalizovaných problémů, a to bez ohledu na pohlaví dítěte. Depresivní děti měly oproti dětem bez depresivních příznaků vyšší pravděpodobnost dosažení klinicky významných hodnot v téměř všech škálách problémového chování, především však v oblasti sociálních problémů, problémů s pozorností, problémů s myšlením, agresivního a delikventního chování. Očekávaná vysoká souvislost depresivních příznaků s jinými potížemi je tak podpořena i závěry naší studie.
Anotace anglicky
Previous research findings suggest that depressive symptoms at children may co-occur with problem behaviors such as conduct disorder, hyperactivity or social problems. Our study aimed to explore the relationship between self-reported depressive symptoms measured by the Children's Depression Inventory (CDI) and the degree of problem behaviors assessed by the Youth Self-Report Form of the Child Behavior Checklist (CBCL). Non-referred sample of 130 children and adolescents aged from 12 to 16 years was examined. Children with depressive symptoms displayed more internalizing as well as externalizing problems; particularly, they scored higher than non-depressive children in social problems, attention problems, thought problems, and aggressive and delinquent behavior scales. Our results support the expected comorbidity of child and adolescent depression.
Návaznosti
AV0Z7025918, záměrNázev: Základní výzkum v oblasti psychologie na mezioborovém základě, zejména v psychologii osobnosti, obecné psychologii a psychologii zdraví
MSM 142300002, záměrNázev: Děti, mládež a rodina v transformaci (Akronym: MLADĚRO)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Děti, mládež a rodina v transformaci
Zobrazeno: 27. 1. 2023 08:03