KŘETÍNSKÝ, Mojmír, Vojtěch ŘEHÁK and Jan STREJČEK. Refining Undecidability Border of Weak Bisimilarity. BRICS Notes Series, San Francisco, USA, 2005, vol. 2005, NS-05-4, p. 3-14. ISSN 0909-3206.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Refining Undecidability Border of Weak Bisimilarity.
Name in Czech Zjemneni hranice nerozhodnutelnosti pro slabou bisimulaci
Authors KŘETÍNSKÝ, Mojmír (203 Czech Republic, guarantor), Vojtěch ŘEHÁK (203 Czech Republic) and Jan STREJČEK (203 Czech Republic).
Edition BRICS Notes Series, San Francisco, USA, 2005, 0909-3206.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/05:00012580
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English process rewrite systems; state extension; infinite-state; (un)decidability; weak bisimulation
Tags (un)decidability, infinite-state, process rewrite systems, state extension, weak bisimulation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., učo 631. Changed: 4/12/2006 16:38.
Abstract
Weak bisimilarity is one of the most studied behavioural equivalences. This equivalence is undecidable for pushdown processes (PDA), process algebras(PA), and multiset automata (MSA, also known as parallel pushdown processes, PPDA). Its decidability is an open question basic process algebras} (BPA) and basic parallel processes (BPP). We move the undecidability border towards these classes by showing that the equivalence remains undecidable for weakly extended versions of BPA and BPP.
Abstract (in Czech)
Slaba bisimulace je jednou z nejvice studovanych behavioralnich ekvivalenci. Tato ekvivalence je nerozhodnutelna pro zasobnikove procesy (PDA), procesove algebry (PA), and multimnozinove automaty (MSA, zname tez jako paralelni zasobnikove procesy, PPDA). Jeji rozhodnutelnost je otevrenym problemem pro zakladni procesove algebry (BPA) a zakladni paralelni procesy (BPP). Ukazujeme, ze hranici jeji nerozhodnutelnosti lze posunout ke zminenym tridam BPA a BPP. Konkretne ukazeme, ze tato ekvivalence zustava nerohodnutelnou i pro slabe rozsirene verze BPA a BPP.
Links
GA201/03/1161, research and development projectName: Verifikace nekonečně stavových systémů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
1ET408050503, research and development projectName: Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
1M0545, research and development projectName: Institut Teoretické Informatiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 26/10/2020 22:39