Informační systém MU
TATIERSKY, J., P. SCHWENDT, M. SIVÁK a Jaromír MAREK. Racemic monoperoxovanadium(V) complexes with achiral OO and ON donor set heteroligands: synthesis, crystal structure and stereochemistry of [NH3(CH2)(2)NH3][VO(O-2)(ox)(pic)].2H(2)O and [NH3(CH2)(2)NH3][VO(O-2)(ox)(pca)]. Dalton transactions : an international journal of organic chemistry. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2005, roč. 2005, č. 13, s. 2305-2311, 9 s. ISSN 1477-9226.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Racemic monoperoxovanadium(V) complexes with achiral OO and ON donor set heteroligands: synthesis, crystal structure and stereochemistry of [NH3(CH2)(2)NH3][VO(O-2)(ox)(pic)].2H(2)O and [NH3(CH2)(2)NH3][VO(O-2)(ox)(pca)]
Název česky Racemické monoperoxovanadičnaté komplexy s achirálními OO a ON donorovými heteroligandy: syntéza, krystalová struktura a stereochemie [NH3(CH2)(2)NH3][VO(O-2)(ox)(pic)].2H(2)O a [NH3(CH2)(2)NH3][VO(O-2)(ox)(pca)]
Autoři TATIERSKY, J. (703 Slovensko), P. SCHWENDT (703 Slovensko), M. SIVÁK (703 Slovensko) a Jaromír MAREK (203 Česká republika, garant).
Vydání Dalton transactions : an international journal of organic chemistry, Cambridge, The Royal Society of Chemistry, 2005, 1477-9226.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 3.003
Kód RIV RIV/00216224:14310/05:00013962
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000229862400013
Klíčová slova anglicky PEROXOVANADIUM COMPLEXES; ANION-PI INTERACTIONS; MOLECULAR-STRUCTURE; HETEROLIGANDS
Štítky ANION-PI INTERACTIONS, HETEROLIGANDS, MOLECULAR-STRUCTURE, peroxovanadium complexes
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., učo 1989. Změněno: 19. 1. 2007 14:56.
Anotace
Monoperoxovanadium(V) complexes, [NH3(CH2)(2)NH3][VO(O-2)(ox)(pic)]center dot 2H(2)O (1) and [NH3(CH2)(2)NH3][VO(O-2)(ox)(pca)] (2) [NH3(CH2)(2)NH3 = ethane-1,2-diammonium(2+), ox = oxalate(2-), pic = pyridine-2-carboxylate(1-), pca = pyrazine-2-carboxylate(1-)], were synthesized and characterized by X-ray analysis, IR and Raman spectroscopies. The five equatorial positions of the pentagonal bipyramid around the vanadium atoms are occupied by the eta(2)-peroxo ligand, two oxygen atoms of the ox, and the nitrogen atom of the pic or pca ligands, respectively. The oxo ligand and the oxygen atom of pic or pca are in the axial positions. Networks of X-H...O (X= C, N or O) hydrogen bonds, and pi-pi interactions between aromatic rings in 1 and anion-pi interactions in 2, determine the molecular packings and build up the supramolecular architecture. Three stereochemical rules for occupation of the donor sites in two-heteroligand [VO(O-2)(L-1)(L-2)] complexes (L-1, L-2 are bidentate neutral or differently charged anionic heteroligands providing an OO, NN or ON donor set) are discussed. 1 and 2 crystallize as racemic compounds. The V-51 NMR spectra proved that the parent complex anions of 1 and 2 partially decompose on dissolution in water to the monoperoxo-ox, - pic or -pca complexes.
Anotace česky
Monoperoxovanadičnaté komplexy, [NH3(CH2)(2)NH3][VO(O-2)(ox)(pic)].2H(2)O (1) a [NH3(CH2)(2)NH3][VO(O-2)(ox)(pca)] (2) [NH3(CH2)(2)NH3 = ethane-1,2-diammonium(2+), ox = oxalate(2-), pic = pyridine-2-carboxylate(1-), pca = pyrazine-2-carboxylate(1-)] byly připraveny a studovány rtg difrakcí a IR + Raman. spektroskopií. 5 equatoriálních pozic pentagonální bipyramidy kolem V(5) atomů je obsazeno eta(2)-peroxo ligandem, 2 O atomy z ox a N atomy z pic, resp. pca lgandů. Axiální pozice obsazují oxo liogandy a O atomy z pic, resp. pca. Kystalová struktura je stabilizována sítí X-H...O (X= C, N nebo) vodíkových vazeb a pi-pi, resp. anion-pi interakcí vytvářejících 3-D supramolekulární architekturu. V článku jsou dále diskutována stereochemická pravidla platná pro obsazování donor. poloh u heteroligandů.
Návaznosti
MSM0021622410, záměrNázev: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Zobrazeno: 5. 3. 2024 14:49