KABELKA, Ladislav, Jiří VÍTOVEC a Jiří PROKOP. Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti. In Zborník príspevkov z 3.ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. první. Trnava 2005: Trnavská Univerzita, 2005. s. 29-35, 348 s. ISBN 80-88949-84-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti
Název česky Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti
Název anglicky Palliative care in advanced heart failure, community care and the role of palliative care team in faculty hospital, worlwide experience
Autoři KABELKA, Ladislav, Jiří VÍTOVEC a Jiří PROKOP.
Vydání první. Trnava 2005, Zborník príspevkov z 3.ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, od s. 29-35, 348 s. 2005.
Nakladatel Trnavská Univerzita
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-88949-84-X
Klíčová slova anglicky palliative care;advanced heart failure;community care;hospic care;
Štítky advanced heart failure, community care, hospic care, palliative care
Změnil Změnil: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., učo 16989. Změněno: 29. 9. 2005 19:08.
Anotace
Prezentace pojednává o neonkologických onemconěních v paliativní péči, se zřetelem na spolupráci I.kardioangiologické kliniky nemocnice U Svaté Anny v Brně a Domu léčby bolesti s hospicem sv.Josefa v Rajhradě u Brna. Navazuje na zahraniční pobyt prvního autora v Anglii, ve dvou předních anglických hospicem - St. Christopherś a Princess Alices hospice. Ukazuje na možnosti organizace péče u pokročile nevyléčitelných neonkologických nemocných v rámci tzv. commnutity care
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2023 12:33