KABELKA, Ladislav, Jiří VÍTOVEC and Jiří PROKOP. Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti (Palliative care in advanced heart failure, community care and the role of palliative care team in faculty hospital, worlwide experience). In Zborník príspevkov z 3.ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. první. Trnava 2005: Trnavská Univerzita, 2005. p. 29-35, 348 pp. ISBN 80-88949-84-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti
Name in Czech Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti
Name (in English) Palliative care in advanced heart failure, community care and the role of palliative care team in faculty hospital, worlwide experience
Authors KABELKA, Ladislav, Jiří VÍTOVEC and Jiří PROKOP.
Edition první. Trnava 2005, Zborník príspevkov z 3.ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, p. 29-35, 348 pp. 2005.
Publisher Trnavská Univerzita
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL URL
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-88949-84-X
Keywords in English palliative care;advanced heart failure;community care;hospic care;
Tags advanced heart failure, community care, hospic care, palliative care
Changed by Changed by: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., učo 16989. Changed: 29/9/2005 19:08.
Abstract
Prezentace pojednává o neonkologických onemconěních v paliativní péči, se zřetelem na spolupráci I.kardioangiologické kliniky nemocnice U Svaté Anny v Brně a Domu léčby bolesti s hospicem sv.Josefa v Rajhradě u Brna. Navazuje na zahraniční pobyt prvního autora v Anglii, ve dvou předních anglických hospicem - St. Christopherś a Princess Alices hospice. Ukazuje na možnosti organizace péče u pokročile nevyléčitelných neonkologických nemocných v rámci tzv. commnutity care
PrintDisplayed: 2/10/2023 12:48