BLAŽEK, Ladislav. Pracovní motivace jako součást managementu (Motivation to work as a part of management). In Acta Oeconomica Cassoviensia n. 9. 1st ed. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomické univerzity Bratislava, 2005. p. 14-25. ISBN 80-225-2038-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pracovní motivace jako součást managementu
Name (in English) Motivation to work as a part of management
Authors BLAŽEK, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Košice, Acta Oeconomica Cassoviensia n. 9, p. 14-25, 12 pp. 2005.
Publisher Podnikovohospodárska fakulta Ekonomické univerzity Bratislava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/05:00013990
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-225-2038-1
Keywords in English Leadership; management; motivace; motivační systém; motivační teorie; potřeby
Tags leadership, management, motivace, motivační systém, motivační teorie, potřeby
Changed by Changed by: Vlasta Radová, učo 2507. Changed: 26/1/2006 13:19.
Abstract
Úvodní část tohoto článku poukazuje na rostoucí důležitost motivace pro organizace, aby mohly být úspěšné a konkurenceschopné. Další část obsahuje přehled obecných motivačních teorií. Tato část zabývající se motivačními teoriemi je následována analýzou nástrojů motivace, které jsou spojeny s prací, hodnocením práce a pracovními podmínkami. Poslední část je věnována využití motivačních nástrojů manažery ve spojení s jejich stylem řízení.
Abstract (in English)
The opening part of this article points out the growing importance of motivation for organizations to be successful and competitive one. Next part of the article contains the overview of general theories of motivation. This part concerning theories of motivation is followed by the analysis of instruments of motivation, which are connected with work, evaluation of the work and working condition. Final part of the article is dedicated to the issue of utilization of motivation instruments by the managers in connection with management style.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
PrintDisplayed: 21/2/2024 19:35