BUDINSKÁ, Eva, Jiří JARKOVSKÝ and Ladislav DUŠEK. Úvod do analýzy a designu DNA microarrays (Introduction into study design and data analysis of DNA microarrays). In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnosti pro analytickou cytologii, 2005. p. 99-100. ISBN 80-239-5155-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do analýzy a designu DNA microarrays
Name in Czech Úvod do analýzy a designu DNA microarrays
Name (in English) Introduction into study design and data analysis of DNA microarrays
Authors BUDINSKÁ, Eva, Jiří JARKOVSKÝ and Ladislav DUŠEK.
Edition Brno, Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. p. 99-100, 2 pp. 2005.
Publisher Česká společnosti pro analytickou cytologii
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-239-5155-6
Keywords in English microarrays; design; analysis
Tags analysis, design, microarrays
Changed by Changed by: Mgr. Eva Budinská, Ph.D., učo 40822. Changed: 30/4/2006 23:25.
Abstract
Technika microarrays je v dnešnej dobe jednou z najperspektívnejších metód využívaných pre analýzu genómu. Microarray technológia dovoľuje súčasnú analýzu tisícov parametrov v rámci jedného experimentu. Na základe predmetu skúmania sa dajú microarrays zjednodušene rozdeliť na: 1. CGH microarrays - pomocou microarray technológie sa odhaľujú zmeny v počte kópií génov alebo chromozómov (tzv. copy number changes), teda sa analyzuje priamo DNA. Základnou technikou je Komparatívna genómová hybridizácia (CGH). 2. Expresné microarrays - sleduje sa úroveň expresie jednotlivých génov na úrovni mRNA. 3. Proteínové microarrays jedno z najnovších využití microarray technológie, sledujú sa zmeny na úrovni proteínov. Analýza proteínových microarrays je odlišná technológiou i následnou analýzou. Na základe toho aký cieľ sme experimentu vytýčili sa stanovuje jeho celkový design. Do celkového designu experimentu patrí ako odhad počtu potrebných microarray čipov a pacientov tak aj výber vhodného microarray designu (loop, referenčný, balancovaný).
Abstract (in Czech)
Neznámý popis výsledku
Abstract (in English)
Unknown description
Links
1ET208120511, research and development projectName: Implementace a validace robustního znalostního analytického systému UIRON pro oblast onkologie
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 8/3/2021 17:37