ŽÁK, Jan a Martin MATÝSKA. Svět nákladů a svět průtoku. In In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. 1. vyd. Zlín: Baťova univerzita, 2005. 11 s. ISBN 80-7318-257-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Svět nákladů a svět průtoku
Autoři ŽÁK, Jan a Martin MATÝSKA.
Vydání 1. vyd. Zlín, In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference, 11 s. 2005.
Nakladatel Baťova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-7318-257-2
Klíčová slova anglicky Theory of Constraints; Activity Based Costing; cost accounting; throughput accounting; cost calculation
Štítky Activity Based Costing, cost accounting, cost calculation, Theory of Constraints, throughput accounting
Změnil Změnil: Ing. Martin Matýska, Ph.D., učo 22384. Změněno: 7. 11. 2005 14:42.
Anotace
Teorie omezení i Activity Based Costing reprezentují dva odlišné přístupy ke kalkulaci nákladů výrobků, přičemž oba jsou dnes velmi v módě. Účelem tohoto příspěvku je vysvětlit jejich základní logiku a na základě dvou příkladů demonstrovat vzájemné odlišnosti i jejich vztah ke kalkulacím vycházejícím z tradičně pojatého nákladového účetnictví. Závěr pak obsahuje objasnění kritiky Activity Based Costing z pozice teorie omezení.
Anotace anglicky
Theory of Constraints and Activity Based Costing represent two different concepts of product cost calculations. The purpose of this paper is to explain their basic logic and based on two examples to demonstrate mutual differences and their relation to traditional cost accounting calculations. The conclusion clarifies criticism of Activity Based Costing from the view of the Theory of Constraints.
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2023 05:57