DOLEŽAL, Vojtěch, Martina MRÁZKOVÁ, Pavel DVOŘÁK, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Hydrogen Line Broadeninig in Afterglow Observed by Means of EPR. Acta Physica Slovaca. Bratislava: Institute of Physics, SAS, 2005, roč. 55, č. 5, s. 435-439. ISSN 0323-0465.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hydrogen Line Broadeninig in Afterglow Observed by Means of EPR
Název česky Rozšíření vodíkové čáry v dohasínání plazmatu naměřeno pomocí metody EPR
Autoři DOLEŽAL, Vojtěch (203 Česká republika), Martina MRÁZKOVÁ (203 Česká republika), Pavel DVOŘÁK (203 Česká republika), Vít KUDRLE (203 Česká republika, garant) a Antonín TÁLSKÝ (203 Česká republika).
Vydání Acta Physica Slovaca, Bratislava, Institute of Physics, SAS, 2005, 0323-0465.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10305 Fluids and plasma physics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.359
Kód RIV RIV/00216224:14310/05:00019908
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000232386500003
Klíčová slova anglicky line broadening; afterglow; hydrogen; EPR
Štítky afterglow, EPR, Hydrogen, line broadening
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D., učo 16711. Změněno: 3. 1. 2011 11:32.
Anotace
This paper concerns the unusual hydrogen line broadening in electron paramagnetic resonance (EPR) spectrum. We study hydrogen line in the afterglow of a microwave discharge in hydrogen with a small amount of oxygen admixture. A strong increase of the hydrogen EPR line width and concentration of H atoms with increasing amount of oxygen in the discharge was observed.
Anotace česky
Tento článek se zabývá neobvylým rozšíření vodíkové čáry ve spektru elektronové paramagnetické rezonance (EPR). Studujeme vodíkovou čáru v dohasínání mikrovlnného výboje ve vodíku s malou příměsí kyskíku. Pozorujeme silný vzrůst rozšíření vodíkové EPR čáry a koncentrace vodíkových atomů se zvětšujícím se množstvím příměsi kyslíku do výboje.
Návaznosti
GA202/05/0111, projekt VaVNázev: Studium kinetických procesů v dohasínajícím dusíkovém plazmatu s ohledem na jejich využití v chemické analýze
Investor: Grantová agentura ČR, Studium kinetických procesů v dohasínajícím dusíkovém plazmatu s ohledem na jejich využití v chemické analýze
MSM0021622411, záměrNázev: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
OC 527.20, projekt VaVNázev: Plazmochemické depozice a plazmochemické opracování povrchu pevných substrátů
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Plazmochemické depozice a plazmochemické opracování povrchu pevných substrátů
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
aps-2005-55-5-435.pdf   Verze souboru Kudrle, V. 11. 7. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf?info
Vloženo
So 11. 7. 2015 16:13, prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
 • osoba Mgr. Vojtěch Doležal, učo 16086
 • osoba doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D., učo 16711
 • osoba prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560
 • osoba doc. RNDr. Antonín Tálský, CSc., učo 436
 • osoba Mgr. Martina Volfová, Ph.D., učo 67629
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Mgr. Vojtěch Doležal, učo 16086
 • osoba doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D., učo 16711
 • osoba prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560
 • osoba doc. RNDr. Antonín Tálský, CSc., učo 436
 • osoba Mgr. Martina Volfová, Ph.D., učo 67629
Atributy
 

aps-2005-55-5-435.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
125,6 KB
Hash md5
5a70693de140532396cec645eed04ab6
Vloženo
So 11. 7. 2015 16:13

aps-2005-55-5-435.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/586607/aps-2005-55-5-435.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/586607/aps-2005-55-5-435.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
9,9 KB
Hash md5
9ad47261bb5ea0fb2b49dfc306fc07aa
Vloženo
So 11. 7. 2015 16:16
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 9. 2. 2023 01:20