DOLEŽAL, Vojtěch, Martina MRÁZKOVÁ, Pavel DVOŘÁK, Vít KUDRLE and Antonín TÁLSKÝ. Hydrogen Line Broadeninig in Afterglow Observed by Means of EPR. Acta Physica Slovaca. Bratislava: Institute of Physics, SAS, 2005, vol. 55, No 5, p. 435-439. ISSN 0323-0465.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hydrogen Line Broadeninig in Afterglow Observed by Means of EPR
Name in Czech Rozšíření vodíkové čáry v dohasínání plazmatu naměřeno pomocí metody EPR
Authors DOLEŽAL, Vojtěch (203 Czech Republic), Martina MRÁZKOVÁ (203 Czech Republic), Pavel DVOŘÁK (203 Czech Republic), Vít KUDRLE (203 Czech Republic, guarantor) and Antonín TÁLSKÝ (203 Czech Republic).
Edition Acta Physica Slovaca, Bratislava, Institute of Physics, SAS, 2005, 0323-0465.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.359
RIV identification code RIV/00216224:14310/05:00019908
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000232386500003
Keywords in English line broadening; afterglow; hydrogen; EPR
Tags afterglow, EPR, Hydrogen, line broadening
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D., učo 16711. Changed: 3. 1. 2011 11:32.
Abstract
This paper concerns the unusual hydrogen line broadening in electron paramagnetic resonance (EPR) spectrum. We study hydrogen line in the afterglow of a microwave discharge in hydrogen with a small amount of oxygen admixture. A strong increase of the hydrogen EPR line width and concentration of H atoms with increasing amount of oxygen in the discharge was observed.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zabývá neobvylým rozšíření vodíkové čáry ve spektru elektronové paramagnetické rezonance (EPR). Studujeme vodíkovou čáru v dohasínání mikrovlnného výboje ve vodíku s malou příměsí kyskíku. Pozorujeme silný vzrůst rozšíření vodíkové EPR čáry a koncentrace vodíkových atomů se zvětšujícím se množstvím příměsi kyslíku do výboje.
Links
GA202/05/0111, research and development projectName: Studium kinetických procesů v dohasínajícím dusíkovém plazmatu s ohledem na jejich využití v chemické analýze
Investor: Czech Science Foundation, Study of kinetic processes in nitrogen post-discharge with respect to their use in chemical analysis
MSM0021622411, plan (intention)Name: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Study and application of plasma chemical reactions in non-isothermic low temperature plasma and its interaction with solid surface
OC 527.20, research and development projectName: Plazmochemické depozice a plazmochemické opracování povrchu pevných substrátů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Plasmachemical depositions and plasmachemical treatment of surfaces of solid state substrate
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
aps-2005-55-5-435.pdf   File version Kudrle, V. 11. 7. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 11. 7. 2015 16:13, prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
 • a concrete person Mgr. Vojtěch Doležal, učo 16086
 • a concrete person doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D., učo 16711
 • a concrete person prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560
 • a concrete person doc. RNDr. Antonín Tálský, CSc., učo 436
 • a concrete person Mgr. Martina Volfová, Ph.D., učo 67629
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Vojtěch Doležal, učo 16086
 • a concrete person doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D., učo 16711
 • a concrete person prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560
 • a concrete person doc. RNDr. Antonín Tálský, CSc., učo 436
 • a concrete person Mgr. Martina Volfová, Ph.D., učo 67629
Attributes
 

aps-2005-55-5-435.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/586607/aps-2005-55-5-435.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
125,6 KB
Hash md5
5a70693de140532396cec645eed04ab6
Uploaded/Created
Sat 11. 7. 2015 16:13

aps-2005-55-5-435.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/586607/aps-2005-55-5-435.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/586607/aps-2005-55-5-435.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
9,9 KB
Hash md5
9ad47261bb5ea0fb2b49dfc306fc07aa
Uploaded/Created
Sat 11. 7. 2015 16:16
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 3. 2023 18:42