KNOPOVÁ, Blanka. Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání (Work Bedřich Smetana in music education). In Musica viva in schola. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 35-43. ISBN 80-210-3796-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání
Name in Czech Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání
Name (in English) Work Bedřich Smetana in music education
Authors KNOPOVÁ, Blanka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Musica viva in schola, p. 35-43, 9 pp. 2005.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/05:00031153
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-3796-2
Keywords (in Czech) činnosti poslechové;hudebně vyjadřovací prostředky;taneční prvek;B. Smetana;polka;obkročák
Keywords in English mucis; listening; developement;individual aktivity;B. Smetana; polka; obkročák
Tags developement, individual aktivity, listening, mucis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Blanka Knopová, CSc., učo 1373. Changed: 12/3/2010 10:59.
Abstract
K porozumění hudebního sdělení napomáhají čtyři základní činnosti-vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové. Jejich prostřednictvím dochází k osvojování jednotlivých hudebně vyjadřovacích prostředků, k aktivizaci studentů a k počátkům elementárního muzicírování.
Abstract (in English)
To understand musical message assist the four basic activities-vocal, instrumental, music movement and listening. Through for the acquisition of musical and linguistic resources, to the activation of elementary students and the origins of music making.
PrintDisplayed: 17/1/2022 23:24