BOCCHI, Laura, Ondřej KRAJÍČEK and Martin KUBA. Infrastructure for Adaptive Workflows in Semantic Grids. In Proceedings of the first CoreGRID Integration Workshop. Pisa: University of Pisa, 2005, p. 327-336.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Infrastructure for Adaptive Workflows in Semantic Grids
Name in Czech Infrastruktura pro adaptivní workflow v sémantických Gridech
Authors BOCCHI, Laura (380 Italy), Ondřej KRAJÍČEK (203 Czech Republic, guarantor) and Martin KUBA (203 Czech Republic).
Edition Pisa, Proceedings of the first CoreGRID Integration Workshop, p. 327-336, 2005.
Publisher University of Pisa
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Italy
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14610/05:00014158
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords in English semantic grid; workflows; adaptive
Tags adaptive, semantic grid, workflows
Changed by Changed by: RNDr. Ondřej Krajíček, učo 39489. Changed: 19/12/2005 17:26.
Abstract
The paper describes the Grid-enabled infrastructure for ser- vice workflows based on concepts of Semantic Services and Semantic Grids. We consider workflow composition and tasks submission and de- scribe implementation mechanisms and address potential drawbacks. Er- ror handling in workflows is described using long-running transactions with foundations in process algebra.
Abstract (in Czech)
Příspěvek popisuje gridovou infrastrukturu pro toky dat mezi službami, založenou na konceptech semantických služeb a semantického gridu. Zvažujeme sestavování toků dat a spouštění úloh a popisujeme implementační mechanismy a potenciální nevýhody. Ošetření chyb v tocích je popsáno pomocí dlouhodobých transakcí založených na procesové algebře.
Links
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Highly Parallel and Distributed Computing Systems
PrintDisplayed: 28/5/2024 04:17