KNOPOVÁ, Blanka. Hudebně tvořivá hra-prostředek integrativního pojetí hudebního vzdělávání (Musicaly creative play-the way integrative meaning of musical education). 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hudebně tvořivá hra-prostředek integrativního pojetí hudebního vzdělávání
Name in Czech Hudebně tvořivá hra-prostředek integrativního pojetí hudebního vzdělávání
Name (in English) Musicaly creative play-the way integrative meaning of musical education
Authors KNOPOVÁ, Blanka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2005.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/05:00031171
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) hudební hra, pohybový prvek, rytmizace, poslechové dovednosti, dramatizace textu, improvizační cvičení
Keywords in English rytmical feeling; elementary moving; hearing skills; improvisation exercises in connection with dramatisation of literary model
Tags elementary moving, hearing skills, rytmical feeling
Changed by Changed by: PhDr. Blanka Knopová, CSc., učo 1373. Changed: 12/3/2010 10:56.
Abstract
Hudební hra tvoří základ hudebního vzdělávání zejména u dětí předškolního a mladšího školního věku. Jejím prostřednictví dochází k osvojování základních hudebních dovedností, které následně umožňují vlastní aktivní a tvořivý projev. V projektu O perníkové chaloupce jsou obsaženy prvky dramatické, literární, hudební výchovy, jsou využity postupy vedoucí k rozvoji komunikativních dovedností. Projekt byl realizován se žáky 1. třídy. Ve video ukázce jsou zachyceny jednotlivé kroky vedoucí od literární předlohy až k hudebnímu zpracování.
Abstract (in English)
Workshop will be divided into two parts.The first part will include suggestions for the work with children. We will focus on progress of hearing skills, rytmical feeling, elementary moving expression in connection with song, text, listening composition, improvisation exercises. In the second part that been realized in the school musical teaching with children from the first class.
PrintDisplayed: 17/1/2022 02:49