BARNAT, Jiří, Luboš BRIM, Ivana ČERNÁ and Pavel ŠIMEČEK. DIVINE - The Distributed Verification Environment. In In proceedings of 4th International Workshop on Parallel and Distributed Methods in verifiCation (PDMC05). Lisboa, Portugal: TU Munchen, 2005. p. 89-94, 6 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DIVINE - The Distributed Verification Environment
Name in Czech DIVINE -- Prostředí pro distribuovanou verifikaci
Authors BARNAT, Jiří (203 Czechia, guarantor), Luboš BRIM (203 Czechia), Ivana ČERNÁ (203 Czechia) and Pavel ŠIMEČEK (203 Czechia).
Edition Lisboa, Portugal, In proceedings of 4th International Workshop on Parallel and Distributed Methods in verifiCation (PDMC05), p. 89-94, 6 pp. 2005.
Publisher TU Munchen
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/05:00012768
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English distributed; parallel; model-checking
Tags distributed, Model-Checking, parallel
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., učo 197. Changed: 22/11/2006 08:32.
Abstract
We present basic concepts and the current state of a general distributed verification environment (DiVinE). The environment is meant to support the development of distributed enumerative model checking algortihms, to enable unified and credible comparison of these algorithms, and to make the distributed verification available for public use in a form of a distributed verification tool.
Abstract (in Czech)
Představujeme základní koncepty a současný stav obecného prostředí pro distribuovanou verifikaci (DiVinE). Toto prostředí má za cíl podporovat vývoj distribuovaných enumerativních algoritmů pro ověřování modelů, umožnit unifikované a důvěryhodné porovnání těchto algoritmů a zpřístupnit distribuovanou verifikaci odborné veřejnosti ve formě distribuovaného verifikačního nástroje.
Links
GA201/03/0509, research and development projectName: Automatizovaná verifikace paralelních a distribuovaných systémů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
1ET408050503, research and development projectName: Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 7/8/2020 11:48