Informační systém MU
PALETA, Tomáš. Ne-Maastrichtská kritéria zavedení eura (Non-Maastricht kriterion of Euro adoption). In MendelNet 2005. 1. vydání. Brno: Nakladatelství KOVNOJ, 2005, p. 49-58. ISBN 80-7302-107-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ne-Maastrichtská kritéria zavedení eura
Name (in English) Non-Maastricht kriterion of Euro adoption
Authors PALETA, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vydání. Brno, MendelNet 2005, p. 49-58, 2005.
Publisher Nakladatelství KOVNOJ
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/05:00014184
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-7302-107-2
Keywords in English EMU accession; European monetary policy; Non-Maastricht criteria; Nominal convergence; Real convergence
Tags EMU accession, European monetary policy, Nominal convergence, Non-Maastricht criteria, Real convergence
Changed by Changed by: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., učo 13690. Changed: 10/1/2006 10:28.
Abstract
Článek se zaměřuje na problematiku přístupu ČR do EMU z pohledu kritérií, která nejsou zahrnuta v Maastrichtských konvergenčních kritériích. Mezi ně můžeme zařadit: otázka v jaké výši má být nastaven fixní kurz vůči Euru, problematiku synchronizace ekonomického cyklu, reálnou konvergenci a konvergenci cen a mezd, a institucionální otázky přístupu k EMU. Tyto Ne-Maastrichtská kritéria mohou (a pravděpodobně budou) mít v konečném důsledku minimálně stejnou důležitost, jako kritéria Maastrichtská.
Abstract (in English)
Paper is focus on the problem of Czech accession to EMU in the view of criteria which are not included in the Maastricht convergency criteria. In these we can include: the question how to set the fixed exchange rate against Euro, problem of not synchronized economic cycle, real convergence and convergence prices and wages, and institutional issues of joining EMU. These Non-Maastricht criteria, eventually, can (and probably will) have at least the same importance as the Maastricht ones.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
Displayed: 28/5/2024 02:35