ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. p. 362-365, 4 pp. ISBN 80-244-1079-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole
Name in Czech ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole
Name (in English) ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Olomouc, Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? p. 362-365, 4 pp. 2005.
Publisher Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00012809
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-244-1079-6
Keywords in English ICT; school; learning; teaching; teacher; school culture
Tags ICT, learning, school, school culture, teacher, teaching
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 1/2/2006 13:22.
Abstract
Příspěvek je jedním z výstupů výzkumného projektu s názvem Informační a komunikační technologie a kultura školy. Autor se věnuje klíčové oblasti chodu školy prostředí podporující učení a vyučování ve dvou rovinách. V obecné rovině ukazuje, jaké prvky prostředí podporujícího učení a vyučování ovlivňují ICT nejvýznamněji, poté analyzuje výpovědi ředitelů vztažené k situaci na jejich školách.
Abstract (in English)
The contribution is another output of a three-year research project called Information and Communication Technologies and School Culture (Czech Science Foundation, grant #406/03/P119). The author presents some results of this empirical research stage, addressing the key domain of school functioning the learning- and teaching-friendly environment in detail at two levels. He first shows at a general level which elements of learning-friendly environment are most influenced by ICT. In another part of the paper, the author analyzes the responses of the headmasters relating to the situation at their respective school.
Links
GP406/03/P119, research and development projectName: Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 31/3/2020 22:28