BRANDNER, Aleš. Zvláštnosti při vyjádření kategorie rodu u neživotných substantiv v ruštině. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2). První. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2005. s. 48-54, 7 s. ISBN 80-89183-15-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zvláštnosti při vyjádření kategorie rodu u neživotných substantiv v ruštině
Název česky Zvláštnosti vyjádření kategorie rodu u neživotných substntiv v ruštině
Název anglicky The Speciality of Expression of the Grammatical Gender at Inanimate Nouns
Autoři BRANDNER, Aleš (203 Česká republika, garant).
Vydání První. Brno, Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2), od s. 48-54, 7 s. 2005.
Nakladatel Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Další údaje
Originální jazyk ruština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/05:00031205
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-89183-15-8
Klíčová slova anglicky grammatical category grammatical gender inanimate nouns internatinal factors category of the animate grammatical expression semantic features
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc., učo 1995. Změněno: 5. 1. 2009 12:00.
Anotace
Živé bytosti se v ruštině pojmenovávají ve shodě s přirozeným biologickým rozlišením rodovými podstatnými jmény mužského nebo ženského rodu. U neživotných substantiv se kategorie rodu vyjadřuje pouze morfologicko-syntaktickými prostředky. Mluvnická kategorie rodu u neživotných podstatných jmen je asemantická. Výrazy jedné sémantické skupiny mohou patřit ke třem gramatickým rodům.
Anotace česky
Živé bytosti se v ruštině pojmenovávají ve shodě s přirozeným biologickým rozlišením rodovými podstatnými jmény mužského nebo ženského rodu. U neživotných substantiv se kategorie rodu vyjadřuje pouze morfologicko-syntaktickými prostředky. Mluvnická kategorie rodu u neživotných podstatných jmen je asemantická. Výrazy jedné sémantické skupiny mohou patřit ke třem gramatickým rodům.
Anotace anglicky
In the Russian Language the nouns have the category of gender. The inanimate nouns express the category gender only by the assistence of morphological and syntactical means. The appurtenant to grammatical gender of the some inanimate nouns call for a special commentary.
VytisknoutZobrazeno: 18. 9. 2019 01:20