JURIŠOVÁ, Jana and Pavel KLVAČ. A Controversy About a Water Level - The Nové Mlýny Case Study. In Říční krajina 3 - River landscape 3. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 2005. p. 148-154. ISBN 80-244-1162-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A Controversy About a Water Level - The Nové Mlýny Case Study
Name in Czech Spor o výšku hladiny případová studie Nové Mlýny
Name (in English) A Controversy About a Water Level - The Nové Mlýny Case Study
Authors JURIŠOVÁ, Jana and Pavel KLVAČ.
Edition 1. vyd. Olomouc, Říční krajina 3 - River landscape 3, p. 148-154, 7 pp. 2005.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-244-1162-8
Keywords in English reservoir; water level; controversy; participants in a conflict; barriers and pillars of communication; expert; resolution
Tags controversy, expert, participants in a conflict, reservoir, RESOLUTION, water level
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Klvač, učo 18828. Changed: 4/12/2005 12:11.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá problematikou sporu o výšku hladiny Novomlýnských nádrží. Shrnuje výsledky výzkumu, který byl proveden v roce 2005. Cílem výzkumu bylo provést analýzu sporu, přičemž hlavní důraz byl kladen na analýzu motivací a zájmů jednotlivých aktérů sporu a na analýzu jejich diskuse. Hlavním záměrem bylo porozumět strategiím jednotlivých účastníků konfliktu (přiblížit jejich subjektivní svět myšlení, jednání a hodnocení) a pokus o interpretaci sociální reality, která s daným sporem souvisí. Pro výzkum byly použity techniky sběru dat kvalitativního výzkumu - strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami a analýza dokumentu. Celkem bylo uskutečněno 9 rozhovorů. Z hlediska představy "optimálního" řešení byly vymezeny dva dominantní typy účastníků sporu - zastánci zvýšené hladiny (výška hladiny 170,00 m n. m.) a zastánci snížení hladiny (výška hladiny 169,50 m n. m.). V jejich diskusi bylo nalezeno sedm překážek, které zabraňují vzájemné komunikaci a osm pilířů, které naopak komunikaci mohou rozvíjet. Bylo zjištěno, že spor se v současné době nachází ve stavu, kdy dohoda v rámci zkoumaných účastníků konfliktu není možná, a tudíž musí nastoupit jiné řešení situace, kdy rozhodnutí budou učiněna na úrovni příslušných ministerstev.
PrintDisplayed: 23/3/2023 11:58