CS

Římané a Germáni v horním Podunají ve světle Eugippiova Commemoratoria

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Římané a Germáni v horním Podunají ve světle Eugippiova Commemoratoria (The Romans and Germans in the Upper Danube Basin among the Commemoratorium of Eugippius). SPFFBU E 37, Brno: MU, 1982, E 37, No 37.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Římané a Germáni v horním Podunají ve světle Eugippiova Commemoratoria
Name in Czech Římané a Germáni v horním Podunají ve světle Eugippiova Commemoratoria
Name (in English) The Romans and Germans in the Upper Danube Basin among the Commemoratorium of Eugippius
Authors BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
Edition SPFFBU E 37, Brno, MU, 1982.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) obyvatelé římských hornodunajských provincií; barbaři
Keywords in English The inhabitants of Roman provinces and the barbarians in the upper Danuibe basin between 455-488 AD.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., učo 827. Changed: 26/6/2009 10:17.
Abstract
Život Římanů a barbarů v hornodunajských provinciích říše po r. 455. Úloha církevních činitelů v době po destrukci římské politické a vojenské správy v pokrajovýchj územích říše.
Abstract (in English)
The life of the Roman inhabitants and barbarians in Upper-Danube provinces of Roman Empire in 5th centura AC.
PrintDisplayed: 17/2/2019 13:09

Other applications