ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese (Treatment of unipolar depression). In Depresivní onemocnění. 1st ed. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004. p. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Léčba unipolární deprese
Name (in English) Treatment of unipolar depression
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Praha, Depresivní onemocnění, p. 15-23, 9 pp. Mediforum, 2004.
Publisher MAXDORF s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/04:00021404
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-7345-016-X
Keywords in English pharmacotherapy; antidepressants; dual acting antidepressant; choice of treatment
Tags antidepressants, choice of treatment, dual acting antidepressant, pharmacotherapy
Changed by Changed by: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Changed: 12/3/2009 10:45.
Abstract
Je popsána farmakoterapie unipolární depresivní epizody. Důraz je kladen hlavně na novější antidepresiva a na optimální volbu léků pro konkrétního jedince. Závěrem jsou shrnuty léčebné zásady.
Abstract (in English)
The pharmacotherapy of depresive episode is described. New antidepressants and the choice for the individual patient are analysed in more details. Finally the treatment guidelines are summarized.
PrintDisplayed: 5/8/2021 19:43