POLČÁK, Radim and Martin ŠKOP. Právní vztahy (Legal relations). In Sbírka příkladů z teorie práva. 1st ed. Praha: ASPI, 2005. p. 138-170. ISBN 80-7357-116-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní vztahy
Name (in English) Legal relations
Authors POLČÁK, Radim and Martin ŠKOP.
Edition 1. vyd. Praha, Sbírka příkladů z teorie práva, p. 138-170, 33 pp. 2005.
Publisher ASPI
Other information
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-7357-116-1
Keywords in English legal relations
Tags legal relations
Changed by Changed by: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177. Changed: 13/12/2005 18:45.
Abstract
Kapitola poskytuje základní výklad a příklady (řešené i neřešené) k problematice teorie právních vztahů.
Abstract (in English)
The chapter addresses the concept of legal relations including examples and assignments.
PrintDisplayed: 1/7/2022 18:46