CS

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích - vzniká nový druh věcných břemen?

LASÁK, Jan. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích - vzniká nový druh věcných břemen? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 13., č. 24, p. 911-913. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích - vzniká nový druh věcných břemen?
Authors LASÁK, Jan.
Edition Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C. H. Beck, 2005, 1210-6410.
Other information
Type of outcome article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
Changed by Changed by: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Changed: 18/1/2006 12:22.
PrintDisplayed: 23/4/2019 08:18

Other applications