HOLUBOVÁ, Drahomíra. Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování (School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration). In Škola a zdraví 21. Brno, ČR. Paido, MU v Brně: Paido, 2006. p. 1139-1144. ISBN 80-210-4071-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování
Name in Czech Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování
Name (in English) School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration
Authors HOLUBOVÁ, Drahomíra.
Edition Brno, ČR. Paido, MU v Brně, Škola a zdraví 21, p. 1139-1144, 6 pp. 2006.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-4071-8
UT WoS 000264731000063
Keywords in English Healthy life style; healthy nourishment; drinking regime; project teaching
Tags drinking regime, Healthy life style, healthy nourishment, project teaching
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Vlastimil Sochor, učo 82416. Changed: 31/3/2010 16:32.
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou zdravé výživy dětí školního věku a zdravým životním stylem. Na příkladu projektu ukazuje jednu z možností, jak lze do školní výuky začlenit sledované téma v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů.
Abstract (in English)
The contribution deals with the issues of healthy nourishment of school -age children and healthy life style. In an example of the project, it shows one of the possibilities how to integrate the dealt issue in the frame of individual educational subjects.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 26/5/2022 14:12