ŠAUER, Martin. Přírodní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu: metodické poznámky. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2005. vyd. Brno: ESF, 2005. s. 239-246, 8 s. ISBN 80-210-3888-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přírodní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu: metodické poznámky
Název česky Přírodní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu: metodické poznámky
Název anglicky Natural potential of development tourism: methodical notes
Autoři ŠAUER, Martin (203 Česko, garant).
Vydání 2005. vyd. Brno, VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. od s. 239-246, 8 s. 2005.
Nakladatel ESF
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/05:00013530
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-210-3888-8
Klíčová slova anglicky tourism; natural potential; evaluation; attractiveness
Štítky attractiveness, evaluation, natural potential, tourism
Změnil Změnil: Ing. Martin Šauer, Ph.D., učo 11092. Změněno: 19. 1. 2006 16:36.
Anotace
Píspvek se zabývá možnostmi hodnocení pírodního potenciálu cestovního ruchu. Zvolený pístup navrhuje hodnotit potenciál na základ funkního využití území (FVÚ). Postup hodnocení zahrnuje: (a) návrh souboru potenciálních FVÚ, (b) stanovení kritérií pro jednotlivé FVÚ, (c) hodnocení kritérií vybranými metodami, (d) celkovou syntézu jednotlivých potenciál FVÚ. Navržená metodika je demonstrována na píklad hodnocení FVÚ rekreace u vody.
Anotace anglicky
The article deals with assessment methods used to assess the natural potential of tourism. The suggested approach proposes to evaluate the potential on basis of functional utilization of an area (FUA).The assessment process consists of four steps: (a) listing all potential ways of FUA, (b) setting assessment criteria applied on individual ways of FUA, (c) criteria assessment with the help of selected methods, (d) overall synthesis of potential defined in FUA. The above-suggested methodology is demonstrated on a specific example of FUA assessment water recreation.
Návaznosti
WB-08-04, projekt VaVNázev: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR
Investor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Výzkum pro potřeby regionů
VytisknoutZobrazeno: 10. 7. 2020 15:10