PALETA, Tomáš. Problematika synchronizace hospodářského cyklu před vstupem do EMU (The problem of business cycle synchonization before EMU accesion). In Zborník príspevkou medzinárodnej vedeckej konferencie Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej úni. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. p. neuvedeno, 6 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika synchronizace hospodářského cyklu před vstupem do EMU
Name (in English) The problem of business cycle synchonization before EMU accesion
Authors PALETA, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Bratislava, Zborník príspevkou medzinárodnej vedeckej konferencie Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej úni, p. neuvedeno, 6 pp. 2005.
Publisher Vydavateľstvo Ekonóm
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/05:00014363
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English business cycle synchonization; European monetary union; structural variables of economy
Tags business cycle synchonization, European monetary union, structural variables of economy
Changed by Changed by: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., učo 13690. Changed: 10/1/2006 10:33.
Abstract
Článek se zabývá problematikou synchronizace hospodářského cyklu před vstupem do EMU. Dříve než ČR přijme Euro, je nutné dosáhnout určité úrovně synchronizace hosopdářství. K této synchronizaci dochází několika kanály. Cílem článku je popsat možnosti dosažení vyšší synchornizace a určit problematické oblasti.
Abstract (in English)
Paper focus on problem of synchonization of business cycle before joining EMU. Before Euro adoption in CR, it is necessary to achieve certain level of economic synchronization. This synchonization can be achieved by several channels. The aim of this paper is to describe to posibilities of synchornization and figure out problematic areas.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
PrintDisplayed: 7/12/2023 17:12