BAŠTOVÁ, Magdalena, Miloš FŇUKAL, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001. In I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. s. 1-15. ISBN 80-7318-359-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001
Název anglicky The biggest centres of commuting in Moravia and Silesia in 1991-2001
Autoři BAŠTOVÁ, Magdalena (203 Česká republika), Miloš FŇUKAL (203 Česká republika), Tomáš KREJČÍ (203 Česká republika), Petr TONEV (203 Česká republika) a Václav TOUŠEK (203 Česká republika, garant).
Vydání Zlín, I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom. od s. 1-15, 15 s. 2005.
Nakladatel Univerzita Tomáše Bati
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/05:00012953
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 80-7318-359-5
Klíčová slova anglicky commuting; occupied working places; commuting hinterland; Moravia and Silesia
Štítky commuting, commuting hinterland, Moravia and Silesia, occupied working places
Změnil Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 4. 1. 2006 13:27.
Anotace
V České republice vyjíždí za prací mimo obec trvalého bydliště více než třetina pracujících. Z výsledků posledního sčítání vyplynulo, že v roce 2001 to bylo dokonce 36,5 % (1,7 mil. osob). Největšími středisky dojížďky na Moravě a ve Slezsku byla města Brno, Ostrava a Olomouc. Autoři článku vyhodnocují změny v dojížďce za prací do těchto měst, které se staly v průběhu devadesátých let. Vymezují dojížďková zázemí těchto měst v roce 2001 a porovnávají ho se zázemími před deseti lety. Konstatují, že vývoj dojížďky do uvedených měst byl velmi rozdílný. Vývoj byl silně ovlivněn charakterem ekonomické základny měst, která byla vytvořena v období před rokem 1989.
Anotace anglicky
More than one third of the economically active population commutes in the Czech Republic. The last census showed that in 2001 the number reached 36,5 % (1,7 million persons). The biggest commuting centres in Moravia and Silesia were the cities of Brno, Ostrava and Olomouc. The authors assess changes in commuting to these cities, which occurred during the 1990s. They delimit commuting hinterlands of these cities in 2001 and compare them to the situation in 1991. They claim that the development of commuting to these cities was very different. It was strongly influenced by the character of the economic basis of the cities, which was established before 1989.
Návaznosti
GA205/02/0321, projekt VaVNázev: Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce Česka v kontextu evropské integrace
Investor: Grantová agentura ČR, Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce Česka v kontextu evropské integrace
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2022 02:37