BALÍK, Stanislav and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu (Serbia under Milosevic. The Case Study of Competitive Mobilisational Authoritarian Regime). Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., No 4, p. 456-479. ISSN 1212-7817.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu
Name in Czech Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu
Name (in English) Serbia under Milosevic. The Case Study of Competitive Mobilisational Authoritarian Regime
Authors BALÍK, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor) and Věra STÝSKALÍKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Stedoevropské politické studie, Brno, Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, 1212-7817.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/05:00013009
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English Serbia; non-democratic regimes; pluralism; mentality-ideology; mobilization; leadership; Slobodan Miloševi; competitive mobilisational authoritarian regime
Tags competitive mobilisational authoritarian regime, leadership, mentality-ideology, mobilization, Non-Democratic Regimes, pluralism, Serbia, Slobodan Miloševi
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Changed: 16/6/2009 15:23.
Abstract
Článek se zaměřuje na charakterizaci srbského politického režimu v letech 1990-2000 vztaženou k teoretickým konceptům J. J. Linze.
Abstract (in English)
The article aims at characterization of the political regime in Serbia in the period 1990 2000 according to the theoretical concepts of J. J. Linz. The text begins with the short description of the previous (communist) regime and the character of the transition. The strong emphasis is given on the analysis of the several axes of non-democratic regimes: the limited pluralism, mobilization, ideology and leadership. The authors conclude that the political system shall be classified as competitive mobilisational authoritarian regime.
Links
GA407/04/0331, research and development projectName: Nedemokratické politické systémy v postkomunistickém areálu
Investor: Czech Science Foundation, Non-Democratic Political Systems in Post-Communist Area
PrintDisplayed: 1/6/2023 01:05