BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě (Monasteries, Ruler and Founders in medieval Moravia). Brno: Matice moravská, 2005. 298 pp. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě
Name (in English) Monasteries, Ruler and Founders in medieval Moravia
Authors BOROVSKÝ, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, 298 pp. Knižnice Matice moravské sv. 16, 2005.
Publisher Matice moravská
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00013011
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-86488-22-5
Keywords in English Monasteries; Medieval Economic; Ruler; Moravia
Tags Medieval Economic, Monasteries, Moravia, Ruler
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D., učo 6651. Changed: 23/6/2009 10:31.
Abstract
Monografie rozebírá vztahy mezi kláštery, panovníkem a šlechtou na středověké Moravě se zaměřením na problémy hospodářské a právního postavení klášterů.
Abstract (in English)
This monograph formes on a relationship between the monasteries, Ruler and the nobility in medieval Moravia, concerning espesially the economic framework of monasteries and legal issues in property holding.
Links
GA404/02/0060, research and development projectName: Klášterní ekonomika na Moravě ve vrcholném a pozdním středověku
Investor: Czech Science Foundation, Monastic economy in Moravia in the high and late middle ages
PrintDisplayed: 1/12/2022 07:53