PINKAS, Jiri. CHEMISTRY OF SILICATES AND ALUMINOSILICATES. Ceramics - Silikáty. Prague: Institute of Chemical Technol. and ASCR, 2005, roč. 49, č. 4, s. 287-298, 11 s. ISSN 0862-5468.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název CHEMISTRY OF SILICATES AND ALUMINOSILICATES
Název česky Chemie křemičitanů a hlinitokřemičitanů
Autoři PINKAS, Jiri (203 Česká republika, garant).
Vydání Ceramics - Silikáty, Prague, Institute of Chemical Technol. and ASCR, 2005, 0862-5468.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.463
Kód RIV RIV/00216224:14310/05:00013015
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000234593400011
Klíčová slova anglicky Silicates; Aluminosilicates; Silanols; Silsesquioxanes; Mesoporous; Microporous
Štítky aluminosilicates, mesoporous, Microporous, silanols, silicates, Silsesquioxanes
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., učo 627. Změněno: 31. 5. 2009 22:21.
Anotace
The review briefly summarizes the most exciting current trends in a broad area of inorganic and organometallic chemistry of silicates and aluminosilicates. The coverage of subjects is not exhaustive but rather selective due to the great extent of this field. Chosen topics illustrate current achievements and possible directions of future development that include silicon compounds with coordination numbers five and six, silicon with unusual N and S ligand environments, improved characterization techniques for oligomeric silicate species in solution and the gas phase, synthesis and structure of polysilanols and their derivatives, such as metallasilicates and silsesquioxanes, and their application in homogeneous and heterogeneous polymerization catalysis. Relevant advances in surface organometallic chemistry of silica, new sol-gel routes to oxide and hybrid materials based on hydrolytic and non-hydrolytic reactions, synthesis of mesoporous silica and chemical modifications of its intrapore surface, and synthesis of molecular models of zeolite building units are also highlighted. Developments in mass spectrometry (SIMS) with heavy projectiles and advanced NMR spectroscopic characterization methods that allow better characterization of silicates finish this overview. References cover the most pertinent reports and review articles past 1993.
Anotace česky
V tomto přehledu jsou stručně shrnuty nejzajímavější současné směry výzkumu v široké oblasti anorganické a organometalické chemie křemičitanů a hlinitokřemičitanů. Ohromný rozsah studované problematiky má za následek to, že výběr témat není vyčerpávající, ale spíše ilustrativní. Zahrnuté příklady podtrhují v současnosti dosažené výsledky a naznačují perspektivy budoucího vývoje ve směrech jako jsou chemie sloučenin křemíku s koordinačními čísly pět a šest nebo s neobvyklými ligandy na bázi S a N, vývoj charakterizačních technik pro oligomerní křemičitany v roztoku nebo v plynné fázi nebo syntéza polysilanolů a jejich derivátů - metalosilikátů a silsesquioxanů - a jejich aplikace v homogenní a heterogenní polymerační katalýze. Jsou zde také zdůrazněny pokroky v organokovové chemii na povrchu oxidu křemičitého, nové solgelové metody přípravy oxidů a hybridních materiálů založené na hydrolytických a nehydrolytických kondenzačních reakcích, postupy přípravy mezoporézního SiO2 spolu se způsoby chemické modifikace vnitřních povrchů pórů a syntéza molekulových modelů stavebních jednotek zeolitů. Vývoj v oblasti SIMS hmotnostní spektrometrie s použitím těžkých projektilů a pokročilé metody charakterizace silikátů pomocí NMR spektrometrie uzavírají tento přehledný článek. Mezi citovanou literaturu byly zahrnuty publikace a články od roku 1993.
Návaznosti
GA203/04/0296, projekt VaVNázev: Sonochemická syntéza oxidových a fosfátových materiálů
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622410, záměrNázev: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 12. 5. 2021 20:27