ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. p. 1-7, 7 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools
Name in Czech ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole
Authors ZOUNEK, Jiří.
Edition Velká Británie, Education-line, p. 1-7, 7 pp. 2005.
Publisher Brotherton Library, University of Leeds
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher United Kingdom
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English ICT; school; learning; teaching; teacher; school culture
Tags ICT, learning, school, school culture, teacher, teaching
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 1/2/2006 13:32.
Abstract
The author presents some results of this empirical research stage, addressing the key domain of school functioning the learning- and teaching-friendly environment in detail at two levels. He first shows at a general level which elements of learning-friendly environment are most influenced by ICT, how ICT integration into the process of creation of learning- and teaching friendly environment may be enhanced, and conversely, which barriers to ICT implementation there can be. In another part of the paper, the author analyzes the responses of the headmasters relating to the situation at their respective school, e.g. how they feel they have been successful at exploiting ICT to create a learning- and teaching-friendly environment or where they perceive scope for ICT use improvement.
Abstract (in Czech)
Příspěvek je jedním z dalších výstupů tříletého výzkumného projektu s názvem Informační a komunikační technologie a kultura školy (K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy), jehož hlavním cílem je identifikovat roli informačních a komunikačních technologií v kultuře české školy. Autor v příspěvku prezentuje hlavní výsledky této fáze empirického výzkumu, ale detailně se věnuje zejména klíčové oblasti chodu školy prostředí podporující učení a vyučování ve dvou rovinách. Nejprve ukazuje v obecné rovině, jaké prvky prostředí podporujícího učení a vyučování ovlivňují ICT nejvýznamněji, jakým způsobem lze podporovat začleňování ICT do procesu tvorby prostředí podporujícího učení a vyučování, co je možné chápat naopak jako bariéry implementace ICT. V další části analyzuje výpovědi ředitelů vztažené k situaci na jejich školách, např. nakolik se jim daří využívat ICT pro vytváření prostředí podporující učení a vyučování nebo kde vidí rezervy ve využívání ICT.
Links
GP406/03/P119, research and development projectName: Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 23/1/2020 16:02