VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině 2 (Language of Czechs abroad 2). In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 142-148. ISBN 80-210-3738-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mluva Čechů v cizině 2
Name in Czech Mluva Čechů v cizině 2
Name (in English) Language of Czechs abroad 2
Authors VOJTOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS, p. 142-148, 7 pp. 2005.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00031312
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-3738-5
Keywords (in Czech) kontaktová lingvistika; dialektologie; jazyková menšina
Keywords in English contact linguistics; dialectology; language minority
Tags Language of Czechs abroad
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Changed: 25/3/2010 09:13.
Abstract
Článek podává přehled o jednotlivých menšinách a o výsledcích dosavadních bádání v této oblasti.
Abstract (in English)
The contribution provides a basic overview of Czech minorities abroad and a summarization of research results relating to this topic. Studies in language of those minority is a traditional part of knowledge of the language development.
PrintDisplayed: 26/2/2021 06:02