Informační systém MU
KAYLOR, Michael Matthew. "Tempting Suggestible Young Men": Pater, Pedagogy, Pederasty. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, 10, 2004. Pardubice: University of Pardubice, 2005, p. 63-113. ISBN 80-7194-734-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name "Tempting Suggestible Young Men": Pater, Pedagogy, Pederasty
Name in Czech "Tempting Suggestible Young Men": Pater, Pedagogy, Pederasty
Authors KAYLOR, Michael Matthew (840 United States of America, guarantor).
Edition Pardubice, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, 10, 2004, p. 63-113, 51 pp. 2005.
Publisher University of Pardubice
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00031326
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-7194-734-2
Keywords in English Walter Pater; Victorian Pedagogy; Marius the Epicurean; Winckelmann; Gerard Manley Hopkins; Johann Joachim Winckelmann; Pederasty; Paederasty; Uranian; Homoeroticism; Victorian Literature; Gay Studies
Tags Gay Studies, Gerard Manley Hopkins, Homoeroticism, Johann Joachim Winckelmann, Marius the Epicurean, Paederasty, pederasty, Uranian, Victorian Literature, Victorian pedagogy, Walter Pater, Winckelmann
Changed by Changed by: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD., učo 132640. Changed: 14/4/2010 17:38.
Abstract
This article considers biographical and textual materials relating to the Victorian pederastic pedagogy of Walter Pater, an Oxford don, author, and aesthetic critic. Emphasis is placed on the ways that his novel "Marius the Epicurean" and essay "Winckelmann" serve to elucidate this merging of pederasty and pedagogy, as well as the influence of this merging on his former student and later friend Gerard Manley Hopkins, one of the premier Victorian poets, a poet whose "Epithalamion" provides the fullest Uranian encapsulation of Pater's elaborate and decadent pedagogy.
Abstract (in Czech)
Článek hodnotí biografické a textové materiály z oblasti viktoriánské pederastické pedagogiky Waltera Patera, profesora Oxforské university, spisovatele a kritika estetiky. Důraz je kladen zejména na metodu, kterou používá v románu "Marius the Epicurean" pro výklad splynutí pederastie a pedagogiky a vliv takového splynutí na svého studenta a pozdějšího přítele Geralda Manley Hopkinse, jednoho z předních viktoriánských básníků, jehož "Epithalamion" poskytuje nejobsažnější výklad Paterovy propracované a dekadentní pedagogiky.
Displayed: 25/7/2024 14:52