KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ (Music and movement activities in music education at primary and secondary school). 1st ed. MU Brno: Ondrášková Karla, 2005. 48 pp. Pořadové číslo 4266/Pd-45/05-17/99. ISBN 80-210-3911-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ
Name in Czech Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ
Name (in English) Music and movement activities in music education at primary and secondary school
Authors KNOPOVÁ, Blanka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. MU Brno, 48 pp. Pořadové číslo 4266/Pd-45/05-17/99, 2005.
Publisher Ondrášková Karla
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/05:00031333
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-3911-6
Keywords (in Czech) hudba,taneční a pohybový prvek,lidové tance
Keywords in English musik; movement;dance musik;folk-dance
Tags dance musik, folk-dance, movement, musik
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Monika Foltánová, učo 55307. Changed: 6/9/2011 11:18.
Abstract
Současná hudební pedagogika klade velký důraz na aktivitu a tvořivost žáka, na přímou praktickou činnost a zkušenost dítěte. Činnosti hudebně pohybové nabízí řadu možností vedoucích k přirozenému rozvoji hudební aktivity, fantazie a tvořivosti. Jejich prostřednictvím vedeme děti k pochopení hudebního sdělení.
Abstract (in English)
Contemporary music education places great emphasis on student activity and creativity, direct action and practical experience of the child. Activities musical movement offers a range of options leading to the natural development of musical activities, imagination and creativity.They lead children to an understanding of musical communication.
PrintDisplayed: 24/5/2022 22:52