PŘICHYSTAL, Antonín and Lukáš KRMÍČEK. Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti (Upper Paleozoic lamprophyres of the Moravo-Silesian Region). In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. sjezdu ČGS. Praha: Česká geologická společnost, 2005. p. 84-84. ISBN 80-7075-653-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
Name (in English) Upper Paleozoic lamprophyres of the Moravo-Silesian Region
Authors PŘICHYSTAL, Antonín (203 Czech Republic, guarantor) and Lukáš KRMÍČEK (203 Czech Republic).
Edition Praha, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. sjezdu ČGS, p. 84-84, 1 pp. 2005.
Publisher Česká geologická společnost
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/05:00014481
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-7075-653-5
Keywords in English Moravo-Silesian region; lamprophyres; Upper Paleozoic
Tags lamprophyres, Moravo-Silesian region, Upper Paleozoic
Changed by Changed by: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., učo 334. Changed: 22/2/2009 10:33.
Abstract
Práce stručně shrnuje výsledky studií žil karbonských až permských lamprofyrů moravskoslezské oblasti a jejich geotektonickou interpretaci.
Abstract (in English)
The paper briefly summarises studies of Carboniferous to Permian lamprophyre dykes in the Moravo-Silesian Region and their geotectonical interpretation.
Links
MSM0021622412, plan (intention)Name: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Acronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 9/12/2021 06:49