VYSTOUPIL, Jiří and Jiří ŠÍP. Metodika analýzy hodnocení území venkovského prostoru v intencích trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu jako základní nástroj nové rajonizace CR (The methodology of analysis of the rural area in context with sustainable tourism development as a basic instrument of the new tourism regionalization). In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. p. 147-153, 6 pp. ISBN 80-7040-766-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika analýzy hodnocení území venkovského prostoru v intencích trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu jako základní nástroj nové rajonizace CR
Name in Czech Metodika analýzy hodnocení území venkovského prostoru v intencích trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu jako základní nástroj nové rajonizace CR
Name (in English) The methodology of analysis of the rural area in context with sustainable tourism development as a basic instrument of the new tourism regionalization
Authors VYSTOUPIL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and Jiří ŠÍP (203 Czech Republic).
Edition Tábor, Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství Trvale udržitelný rozvoj a turismus, p. 147-153, 6 pp. 2005.
Publisher Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/05:00013537
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-7040-766-2
Keywords in English rural area; methodology; tourism potential; attractiveness
Tags attractiveness, Methodology, rural area, tourism potential
Changed by Changed by: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., učo 390. Changed: 23/8/2006 11:16.
Abstract
Článek předkládá příklady metodických kroků a nástrojů prostorové analýzy území zaměřené na cestovní ruch.
Abstract (in English)
The paper submits the examples of methodological steps and instruments of space analysis aimed at tourism.
Links
WB-08-04, research and development projectName: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR
Investor: Ministry for Regional Development of the CR, Research for the purposes of the Regions
PrintDisplayed: 23/9/2021 09:14