RADOVÁ, Irena, Jana NECHUTOVÁ and Katarina PETROVIĆOVÁ. Laetae segetes. 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Laetae segetes
Name in Czech Laetae segetes
Name (in English) Laetae segetes
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor), Jana NECHUTOVÁ (203 Czech Republic) and Katarina PETROVIĆOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 2005.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00021435
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Ancient Greek; Latin; Medieval Studies; Byzantine Studies
Tags ancient greek, byzantine studies, Latin, medieval studies
Changed by Changed by: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Changed: 19/11/2009 16:35.
Abstract
Konference byla uspořádána jako zahajovací podnik podobných akcí, další by měly následovat v pravidelných odstupech (příští konference bude uspořádána ve Vídni). V rámci konference byla představena ténata a metody disertačních prací, jejich význam pro vlastní a pro rozvoj humanitních věd vůbec. Pokud jde o obsah, lze příspěvky konference rozdělit do pěti tematických okruhů. - řecká a latinská gramatika - řecká a římská literatura - latinská medievistika - byzantologie a neogrecistika - dějiny starověku Každá z tematických jednotek (kromě dějin starověku, kde byl přednesen jen jeden příspěvek) byla uvedena přednáškou renomovaného specialisty z brněnského či vídeňského institutu. Všechny příspěvky konference jsou uvedeny ve sborníku.
Abstract (in English)
Organizing of the conference for the doctoral students from Brno and Wienna in the fields of Greek and Roman Grammar, Greek and Roman Literature, Byzantology and Neogrecistics, Latin medievistics and Classical History.
Links
1N04098, research and development projectName: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Electronic datbases for studying and research of Greek and Latin authors and texts from antiquity, middle ages and the early modern period
PrintDisplayed: 22/9/2023 22:42