TRNA, Josef. Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy (Science Education and Framework Educational Programme). In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2. Rámcové vzdělávací programy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. p. 160-166. ISBN 80-7043-418-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy
Name (in English) Science Education and Framework Educational Programme
Authors TRNA, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Plzeň, Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2. Rámcové vzdělávací programy. p. 160-166, 7 pp. 2005.
Publisher Západočeská univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/05:00013088
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7043-418-X
Keywords in English science education; interdisciplinary; teacher training; framework educational programme
Tags framework educational programme, interdisciplinary, science education, teacher training
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Josef Trna, CSc., učo 2027. Changed: 5. 1. 2013 11:42.
Abstract
Příspěvek se zabývá ustavením didaktiky přírodovědy jako vědecké disciplíny.
Abstract (in English)
Paper deals with problem of creating of science education as a science.
Links
GA406/05/0246, research and development projectName: Obsahová dimenze kurikula základní školy
Investor: Czech Science Foundation, The Content Dimension of Basic School Curriculum
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Didaktika_prirodovedy_a_ramcove_vzdelavaci_programy.pdf Licence Creative Commons  File version Trna, J. 29. 12. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/609367/Didaktika_prirodovedy_a_ramcove_vzdelavaci_programy.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/609367/Didaktika_prirodovedy_a_ramcove_vzdelavaci_programy.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/609367/Didaktika_prirodovedy_a_ramcove_vzdelavaci_programy.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/609367/Didaktika_prirodovedy_a_ramcove_vzdelavaci_programy.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 29. 12. 2012 10:08

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. RNDr. Josef Trna, CSc., učo 2027
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. RNDr. Josef Trna, CSc., učo 2027
Attributes
 

Didaktika_prirodovedy_a_ramcove_vzdelavaci_programy.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/609367/Didaktika_prirodovedy_a_ramcove_vzdelavaci_programy.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/609367/Didaktika_prirodovedy_a_ramcove_vzdelavaci_programy.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
238,4 KB
Hash md5
cf6a3716017fcf18f0b3b56876624d1b
Uploaded/Created
Sat 29. 12. 2012 10:08

Didaktika_prirodovedy_a_ramcove_vzdelavaci_programy.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/609367/Didaktika_prirodovedy_a_ramcove_vzdelavaci_programy.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/609367/Didaktika_prirodovedy_a_ramcove_vzdelavaci_programy.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
24,9 KB
Hash md5
9d9a472fa9626ee8a709a24ed1407034
Uploaded/Created
Sat 29. 12. 2012 10:09
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 3. 2023 16:21