DVOŘÁK, Petr a Aleš HAMPL. Basic fibroblast growth factor and its receptors in human embryonic stem cells. Folia histochemica et cytobiologica, 2005, roč. 43, č. 4, s. 203-208. ISSN 0239-8508.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Basic fibroblast growth factor and its receptors in human embryonic stem cells
Název česky Basický fibroblastový růstový faktor a jeho receptory u lidských embryonálních kmenových buněk
Autoři DVOŘÁK, Petr (203 Česko, garant) a Aleš HAMPL (203 Česko).
Vydání Folia histochemica et cytobiologica, 2005, 0239-8508.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.789
Kód RIV RIV/00216224:14110/05:00021442
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000232884100006
Klíčová slova anglicky stem cells
Štítky stem cells
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., učo 47260. Změněno: 25. 6. 2008 11:15.
Anotace
Human embryonic stem cells (hESCs) are pluripotent stem cells with long-lasting capacity to self-renew and differentiate into various cell types of endodermal, ectodermal or mesodermal origin. The purpose of this review is to summarize recent data on the expression of FGFs and their receptors in hESCs, and critically evaluate the potential effects of FGF signals for their undifferentiated growth and/or differentiation in context with our current understanding of FGF/FGFR biology.
Anotace česky
Lidské embryonální kmenové (ES) buňky jsou pluripotentní kmenové buňky s dlouhodobou schopností sebeobnovy a diferenciace do různých buněčných typů endodermální, ektodermální a mesodermální buněčné linie. Účelem tohoto přehledného článku je shrnout data současné poznatky o expresi fibroblastového růstového faktoru (FGF) a jeho receptorů (FGFR), a v souvislosti se současnými znalostmi o biologii těchto molekul diskutovat jejich potenciální funkci u lidských ES buněk.
Návaznosti
AV0Z50390512, záměrNázev: Molekulární, buněčné a systémové mechanizmy závažných onemocnění lidského organizmu, jejich diagnostika, terapie a farmakoterapie
GA305/05/0434, projekt VaVNázev: Signální dráhy fibroblastového růstového faktoru u lidských embryonálních kmenových buněk
LN00A065, projekt VaVNázev: Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad
MSM 432100001, záměrNázev: Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství.
1M0538, projekt VaVNázev: Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2020 02:50