DVOŘÁK, Petr, Dana DVOŘÁKOVÁ, Štefánia KOŠKOVÁ, Martina VODINSKÁ, M. NAJVIRTOVÁ, Daniel KREKÁČ a Aleš HAMPL. Expression and potential role of fibroblast growth factor 2 and its receptors in human embryonic stem cells. Stem Cells, 2005, roč. 23, č. 8, s. 1200-1211. ISSN 1066-5099.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Expression and potential role of fibroblast growth factor 2 and its receptors in human embryonic stem cells
Název česky Exprese a potenciální úloha fibroblastového faktoru 2 a jeho receptorů u lidských embryonálních kmenových buněk
Autoři DVOŘÁK, Petr (203 Česko, garant), Dana DVOŘÁKOVÁ (203 Česko), Štefánia KOŠKOVÁ (203 Česko), Martina VODINSKÁ (203 Česko), M. NAJVIRTOVÁ (203 Česko), Daniel KREKÁČ (203 Česko) a Aleš HAMPL (203 Česko).
Vydání Stem Cells, 2005, 1066-5099.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 6.094
Kód RIV RIV/00216224:14110/05:00021444
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000232216200020
Klíčová slova anglicky stem cells
Štítky stem cells
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., učo 47260. Změněno: 25. 6. 2008 11:11.
Anotace
Although the detection of several components of the fibroblast growth factor (FGF) signaling pathway in human embryonic stem cells (hESCs) has been reported, the functionality of that pathway and effects on cell fate decisions are yet to be established. In this study the expression of FGF-2, the prototypic member of the FGF family, and its receptors (FGFRs) was analyzed in undifferentiated and differentiating hESCs. The effects of FGF-2 on hESCs, acting as both exogenous and endogenous factor was also assessed. Based on the obtained data, we propose that endogenous FGF signaling pathway can be implicated in self-renewal and/or differentiation of hESCs.
Anotace česky
Ačkoliv u lidských embryonálních kmenových (ES) buněk již byly popsány různé komponenty signální dráhy fibroblastového růstového faktoru (FGF), funkčnost této signální dráhy nebyla dosud dobře prostudována. V této studii byla analyzována exprese FGF-2 a jeho receptorů (FGFR) v nediferencovaných a diferencujících lidských ES buňkách. Také byly analyzovány biologické efekty FGF. Data ukazují, že zejména signálování endogenním FGF se může uplatňovat v řízení sebeobnovy a diferenciace lidských ES buněk.
Návaznosti
GA102/03/0633, projekt VaVNázev: Optické multisenzory pro detekci potravinových patogenů
GA203/02/1326, projekt VaVNázev: Řízená imobilizace souborů biologických molekul na fázovém rozhraní
LN00A065, projekt VaVNázev: Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad
MSM 432100001, záměrNázev: Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství.
VytisknoutZobrazeno: 6. 8. 2020 00:11