BRYJA, Vítězslav, Lukáš ČAJÁNEK, Jiří PACHERNÍK, A.C. HALL, Viktor HORVÁTH, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Abnormal development of mouse embryoid bodies lacking p27Kip1 cell cycle regulator. Stem Cells, 2005, roč. 23, č. 7, s. 965-974. ISSN 1066-5099.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Abnormal development of mouse embryoid bodies lacking p27Kip1 cell cycle regulator.
Název česky Abnormální vývoj myších embryoidních tělísek defektních v genu pro p27Kip1 regulátor buněčného cyklu
Autoři BRYJA, Vítězslav (203 Česko), Lukáš ČAJÁNEK (203 Česko), Jiří PACHERNÍK (203 Česko), A.C. HALL (826 Velká Británie), Viktor HORVÁTH (203 Česko), Petr DVOŘÁK (203 Česko) a Aleš HAMPL (203 Česko, garant).
Vydání Stem Cells, 2005, 1066-5099.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 6.094
Kód RIV RIV/00216224:14310/05:00021445
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000231374000012
Klíčová slova anglicky cells
Štítky cells
Změnil Změnil: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., učo 11088. Změněno: 8. 7. 2009 10:46.
Anotace
Cultures of three-dimensional aggregates of embryonic stem (ES) cells called embryoid bodies (EBs) provide a valuable system for analyzing molecular mechanisms that regulate differentiation of this unique cell type. Cyclin dependent kinase inhibitor p27Kip1 (p27) becomes dramatically elevated during the differentiation of mouse ES (mES) cells. In this study, various aspects of differentiation of EBs produced from normal and p27-deficient mES cells were analyzed to address biological significance of this elevation. The data point to a dual role of p27 in mES cells, with one role beeing in the regulation of proliferation and the other role in establishing some other aspects of a differentiated phenotype.
Anotace česky
Kultivace trojrozměrných agregátů embryonálních kmenových (ES) buněk, zvaných embryoidní tělíska (EB), představuje vhodný systém pro analýzu mechanismů, které řídí diferenciaci tohoto unikátního buněčného typu. Během diferenciace ES buněk se výrazně zvyšuje množství inhibitoru cyklin dependentních kináz p27. V této studii byly analyzovány různé aspekty diferenciace EB produkovaných normálními ES buňkami a ES buňkami s nefunkčním genem pro p27 s cílem odhalit biologický význam tohoto zvýšení p27. Získaná data naznačují existenci duální úlohy p27 v ES buňkách, kdy jednou úlohou je regulace proliferace a druhou je řízení vzniku dalších aspektů diferencovaného fenotypu.
Návaznosti
AV0Z5039906, záměrNázev: Molekulární a buněčné základy vybraných onemocnění lidského organismu, mechanismy normální a patologické funkce, principy diagnostiky a léčby
GA204/01/0905, projekt VaVNázev: Interakce a funkce regulátorů buněčného cyklu v diferenciaci buněk
GA524/03/0766, projekt VaVNázev: Modulace proliferace, diferenciace a apoptózy krvetvorných buněk - interakce cytokinů, farmak a lipidových složek výživy
GP524/03/P171, projekt VaVNázev: Mechanismy řídící neurální diferenciaci myších embryonálních kmenových buněk in vitro
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
KJB5039301, projekt VaVNázev: Role proteinu p27 v diferenciaci embryoidních tělísek
LN00A065, projekt VaVNázev: Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad
MSM 432100001, záměrNázev: Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství.
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2020 02:08