VONDRÁČEK, J., M. MACHALA, V. BRYJA, K. CHRAMOSTOVÁ, P. KRČMÁR, C. DIETRICH, Aleš HAMPL a Alois KOZUBÍK. Aryl Hydrocarbon Receptor-Activating Polychlorinated Biphenyls and Their Hydroxylated Metabolites Induce Cell Proliferation in Contact-Inhibited Rat Liver Epithelial Cells. Toxicological sciences, 2005, roč. 83, č. 1, s. 53-63. ISSN 1096-6080.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aryl Hydrocarbon Receptor-Activating Polychlorinated Biphenyls and Their Hydroxylated Metabolites Induce Cell Proliferation in Contact-Inhibited Rat Liver Epithelial Cells
Název česky Polychlorované bifenyly aktivující aryl hydrokarbonové receptory a jejich hydroxylované metabolity indukují bunecnou proliferaci u kontaktne inhibovaných krysích epiteliálních bunek
Autoři VONDRÁČEK, J. (203 Česko, garant), M. MACHALA (203 Česko), V. BRYJA (203 Česko), K. CHRAMOSTOVÁ (203 Česko), P. KRČMÁR (203 Česko), C. DIETRICH (276 Německo), Aleš HAMPL (203 Česko) a Alois KOZUBÍK (203 Česko).
Vydání Toxicological sciences, 2005, 1096-6080.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 3.088
Kód RIV RIV/00216224:14310/05:00028367
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000225677700006
Klíčová slova anglicky cells
Štítky cells
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., učo 11088. Změněno: 8. 7. 2009 10:52.
Anotace
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are an important group of persistent environmental contaminants that exhibit tumor promoting effects in experimental animals. In this study, the effects of six model PCB congeners and hydroxylated PCB metabolites on proliferation of confluent rat liver epithelial stem-like WB-F344 cells were investigated. The data suggest that dioxin-like PCBs can release rat liver epithelial cells from contact inhibition and induce cell proliferation by increasing cyclin A protein levels, which then leads to upregulation of cyclin A/cdk2 activity and initiation of DNA replication. This mechanism could be involved in tumor promoting effects of dioxin-like PCBs.
Anotace česky
Polychlorované bifenyly (PCB) jsou významnou skupinou perzistentních kontaminant prostredí, které vykazují tumor promocní aktivitu u experimentálních zvírat. V této studii byly analyzovány efekty šesti modelových PCB a jejich hydroxylovaných metabolit na proliferaci konfluentních krysích jaterních epiteliálních bunek WB-F344. Data naznacují že PCB podobné dioxinum mohou narušovat kontaktní inhibici bunek a indukovat proliferaci zvýšením množství cyklinu A vedoucím ke zvýšení aktivity komplexu cyklinA/CDK2. Tento mechanismus by mohl být zodpovedný za tumor promocní aktivitu PCB.
Návaznosti
AV0Z5004920, záměrNázev: Biofyzikální vlastnosti živých systémů a jejich změny vlivem faktorů vnějšího prostředí
GA525/03/1527, projekt VaVNázev: Chemická identifikace a in vitro screening toxicity aromatických kontaminantů v zemědělském prostředí
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2020 02:09