KODRLOVÁ, Ida, Allison B. KAUFMAN, James C. KAUFMAN, Ivo ČERMÁK and Curt BURGESS. Analýza deníků Sylvie Plathové s využitím modelu HAL (Analysis of Journals of Sylvia Plath with the Help HAL). In Miovský, M.; Čermák, I.; Chrz, V. (Eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. p. 305-313, 8 pp. ISBN 80-244-1159-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza deníků Sylvie Plathové s využitím modelu HAL
Name (in English) Analysis of Journals of Sylvia Plath with the Help HAL
Authors KODRLOVÁ, Ida (203 Czech Republic, guarantor), Allison B. KAUFMAN (840 United States of America), James C. KAUFMAN (840 United States of America), Ivo ČERMÁK (203 Czech Republic) and Curt BURGESS (840 United States of America).
Edition 2005. vyd. Olomouc, Miovský, M.; Čermák, I.; Chrz, V. (Eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV, p. 305-313, 8 pp. 2005.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/05:00019306
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-244-1159-8
Keywords in English Sylvia Plath; Hyperspace Analog to Language (HAL); semantic analysis; semantic model; language; word co-occurrence
Tags Language, semantic analysis, semantic model, Sylvia Plath, word co-occurrence
Changed by Changed by: Mgr. Ida Kodrlová, Ph.D., učo 11946. Changed: 10/2/2006 15:45.
Abstract
Americká básnířka Sylvia Plathová ukončila svůj život roku 1963 sebevraždou ve věku 30 let poté, co se rozešla se svým manželem Tedem Hughesem. Za použití počítačového vícerozměrného modelu jazyka - HAL (The Hyperspace Analog to Language Model) se pokusíme popsat sémantický prostor, v němž Sylvia Plathová ve svým denících uvažuje nad svým životem. The Hyperspace Analog to Language měří výskyt slov v kontextu a vytváří tak vektory nejen na základě četnosti slov, ale také na základě jejich kvantifikovaných vzájemných vztahů a distancí mezi jednotlivými slovy v textu. Takto dokáže objektivně kvantifikovat kontext, v němž autorka píše např. o svých sebevražedných myšlenkách, depresi, ale také o pozitivních emocích (štěstí apod.). Tento kontext lze posléze interpretovat pomocí komparace s biografickými materiály a zároveň pomocí něj přezkoumat závěry získané kvalitativní analýzou textu.
Abstract (in English)
American poet Sylvia Plath committed suicide in 1963 in the age of 30 after separating from her husband Ted Hughes. Using the computer model HAL (Hyperspace Analog to Language Model) we will interpret the semantic space of journals in which Sylvia Plath contemplates her life. The Hyperspace Analog to Language measures global co-occurance of words, and creates vectors based not only on word frequency, but also on a quantitative measure of interrelations and distances between the words in a text. This technique is able to objectively quantify the context in which the author writes about her suicidal ideation and depression, as well as positive emotions (such as happiness etc). This context can be interpreted further by comparing it with other biographical materials; conclusions and hypotheses derived from the qualitative analysis of the text will be examined.
Links
IAA7025402, research and development projectName: Životní příběh a umělecké dílo
PrintDisplayed: 5/6/2020 22:13