JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení (Causation and the Problem of Explanation). In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita. p. 152-163. ISBN 80-210-3757-1. 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kauzalita a problém vysvětlení
Name in Czech Kauzalita a problém vysvětlení
Name (in English) Causation and the Problem of Explanation
Authors JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Člověk - příroda - kultura, p. 152-163, 12 pp. 2005.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00013501
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-3757-1
Keywords in English epistemology; causation; explanation
Tags causation, epistemology, explanation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Changed: 16/3/2012 13:49.
Abstract
Článek se zabývá problémem vysvětlení a kauzality, klade si a pokouší se odpovědět na otázku, jakou roli hraje kauzalita ve vysvětlení. Odpověď na tuto otázku je dána prostřednictvím kritiky koncepce, která ztotožňuje vysvětlení s argumenty a která se v polovině minulého století stala převládajícím pohledem na vysvětlení. Článek shrnuje základní námitky vůči této koncepci (problém irelevantních premis, epistemické relativity statistického vysvětlení, asymetrie vysvětlení apod.) a ukazuje, proč tuto úvahu není možné považovat za uspokojující.
Abstract (in English)
The article deals with the problems of explanation and causation, poses and attempts to answer to the question: Which role does causation play in explanation? The answer to the question is given in connection with the criticism of the conception that identifies explanations with arguments and that represents the most influential and prevailing account of explantion in the middle of the twentieth century. The article sums up the main objections to this conception of explanation (problem of irrelevant premises in explanation, problem of epistemic relativity of statistic explanation) and shows this account of explanation as unsatisfactory and unaccepted.
Links
GA401/03/1521, research and development projectName: Gnoseologie na začátku 21. století
Investor: Czech Science Foundation, Gnoseology on the begin of 21. century
PrintDisplayed: 14/4/2024 15:56