HAVLÍČKOVÁ, Helena. Didaktika 1A - řečové dovednosti - NŠ. 2005. 30 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Didaktika 1A - řečové dovednosti - NŠ
Authors HAVLÍČKOVÁ, Helena.
Edition 30 pp. 2005.
Other information
Type of outcome Survey and educational texts
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English listening; speaking; reading; writing; fairy-tales; songs; rhymes
Tags fairy-tales, listening, reading, rhymes, Songs, speaking, writing
Changed by Changed by: PhDr. Helena Havlíčková, učo 2428. Changed: 27/5/2009 17:41.
Abstract
Twelve topics talk about young learners and how they learn, about teaching listening, speaking, reading and writing, also about typical topics used with young learners, about the importance of pictures in ELT with zoung learners and about a good teacher.
Abstract (in Czech)
Dvanáct témat se věnuje žákům mladšího školního věku, způsobu, jakým se učí cizí jazyk, pojednává o výuce poslechu, mluvení, čtení a psaní, také o typických tématech, která se objevují v hodinách s mladšími žáky, o důležitosti obrázků a jiných názornin a o dobrém učiteli.
Abstract (in English)
Twelve topics talk about young learners and how they learn, about teaching listening, speaking, reading and writing, also about typical topics used with young learners, about the importance of pictures in ELT with zoung learners and about a good teacher.
PrintDisplayed: 29/1/2022 15:32